Virtuálna Adresa

bez starostí ...

Výhody trvalého pobytu ( bez možnosti bývania )

 • komunikácia s úradmi
 • možnosť prihlásenia  do škôlok, škôl či nemocníc v Košiciach
 • rezidenčné parkovanie
 • mestská karta (lacnejšie cestovné)
 • právo voliť v mieste pobytu
 Služba obsahuje:
 • Udelenie súhlasu s trvalým pobytom

 Cena: 20 € / mesiac

Objednať na adrese

  

 


 
Doplnkové služby

 

 Úschova pošty:
 • označenie poštovej schránky
 • úschova doručenej pošty
 • možnosť prebratia uschovanej pošty na adrese Obchodná 39, Bratislava po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu

 

Infolinka

+421 903 287 001

 Cena: 4 € / mesiac

 


 

 Úschova a preposielanie pošty:
 • označenie poštovej schránky
 • úschova doručenej pošty
 • možnosť prebratia uschovanej pošty na adrese Obchodná 39, Bratislava po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí termínu
 • Preposielanie pošty na zvolenú adresu

 

Infolinka

+421 903 287 001

 Cena: 5 € / mesiac

 


Objednať na adrese 

 

 

 

Ako postupovať po získaní súhlasu k trvalému pobytu.

 

1. Na pošte alebo na katastrálnom úrade si požiadate o výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti na ktorú sa vzťahuje váš nový trvalý pobyt.

2. Zmenu trvalého pobytu treba ohlásiť ohlasovni podľa miesta nového pobytu, teda na obecnom či mestskom úrade. Ak sa chcete oficiálne presťahovať v rámci mesta alebo obce, kde už bývate, stačí vám zájsť na mestský či obecný úrad. Pokiaľ sa sťahujete z jedného mesta či obce do druhého mesta, musíte navštíviť len ten úrad, kam sa sťahujete. Ten okrem prihlásenia na trvalý pobyt vybaví aj odhlásenie z vášho minulého trvalého bydliska. Za ohlásenie zmeny trvalého pobytu sa neplatí.

Treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
 • ak ide o dieťa mladšie ako 15 rokov – originál rodného listu a prítomnosť zákonného zástupcu s platným občianskym preukazom,
 • ak ide o návrat z cudziny – platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve nie staršie ako šesť mesiacov,
 • ak sa občan prihlasuje na pobyt vo vlastnej nehnuteľnosti – originál výpisu z listu vlastníctva vydaný katastrálnym úradom (nie starší ako tri mesiace),
 • ak sa občan prihlasuje na pobyt v inej nehnuteľnosti – originál výpisu z listu vlastníctva vydaný katastrálnym úradom, alebo na pošte (nie starší ako tri mesiace), písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti,
 • ak sa zároveň zmenil rodinný stav občana – originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode

3. Po zaevidovaní nového miesta trvalého pobytu, treba do 30 dní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,5 eura. Polícia má na vydanie preukazu lehotu 30 dní.